Αρχική Σελίδα Γυμνάσιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Η πολυετής μας εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης μάς έχει αποδείξει ότι κυρίαρχο ρόλο στην κατάκτηση της γνώσης, διαδραματίζει η ποιότητα του τρόπου διδασκαλίας. Οι εκπαιδευτικοί μας οδηγούνται από τις ανάγκες κάθε τάξης και κάθε μαθητή, ώστε να εφαρμόζουν το κατάλληλο σχέδιο μαθήματος που θα κινητοποιήσει το σύνολο των μαθητών.

Τα Εκπαιδευτήριά μας εφαρμόζουν τη μαθητοκεντρική μέθοδο διδασκαλίας. Επιδιώκουμε την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών στη γνωστική διαδικασία απορρίπτοντας την ξεπερασμένη πλέον παραδοσιακή προσέγγιση:

παρουσίαση → απομνημόνευση → εξέταση.

Στην αρχή του σχολικού έτους διανέμονται σε όλους τους μαθητές οι ενδοσχολικές εκδόσεις των διδασκόντων σε όλα τα μαθήματα. Οι διδάσκοντες βάσει ετήσιου προγραμματισμού φροντίζουν για την έγκαιρη ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης και τη διάθεση επαρκούς χρόνου για τις απαραίτητες επαναλήψεις. Οι παραδόσεις εμπλουτίζονται με παρουσιάσεις μαθημάτων σε Powerpoint, αξιοποίηση εγκεκριμένων λογισμικών στην αίθουσα προβολών, όπως και χρήση οπτικοακουστικού υλικού στην τάξη.

Κατά το σχολικό έτος 2009-2010 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας τέθηκε σε εφαρμογή και το πρόγραμμα της <<Ψηφιακής Τάξης>>. Αυτό  έδωσε στους μαθητές τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες στην τάξη και στις κατ΄οίκον εργασίες τους. Το σχολείο μας ενέταξε την <<Ψηφιακή Τάξη>> με στόχο να καρπωθούν όλοι οι μαθητές τα οφέλη της Πληροφορικής και της Τεχνολογίας.

Για γονείς που χρειάζονται ένα παρατεταμένο πρόγραμμα διδασκαλίας υπάρχει η δυνατότητα να γίνεται η προετοιμασία των μαθημάτων στο σχολείο. Παράλληλα υπάρχει αντίστοιχο πρόγραμμα για όσους γονείς κρίνουν ότι τα παιδιά τους χρειάζονται ενδυνάμωση στα πρωτεύοντα μαθήματα.


ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο χώρο μας έχει ως στόχο την εξοικείωση των μαθητών με γραμματικές και συντακτικές δομές και την άριστη χρήση του γραπτού και προφορικού λόγου. Το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας παρέχει στους μαθητές τη δυνατότητα να εκφραστούν ποικιλοτρόπως χρησιμοποιώντας πλούσιο λεξιλόγιο. Από την άλλη μεριά το μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας φέρνει τους μαθητές μας σε επαφή με ποικίλα λογοτεχνικά κείμενα, έτσι ώστε να γνωρίσουν διαφορετικούς τρόπους έκφρασης και επικοινωνίας και να απολαύσουν τα κείμενα που διδάσκονται ως έργα τέχνης. Στο σχολείο μας δίνουμε επίσης ιδιαίτερη βαρύτητα στον τρόπο διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών μέσα από πρωτότυπα και μεταφρασμένα κείμενα. Πρωταρχικός μας στόχος είναι αφενός να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές μας την υπεροχή και την αξία του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και αφετέρου να αγαπήσουν την αρχαία ελληνική γλώσσα και να αντιληφθούν τη διαχρονική της διάσταση ως προπομπού της σύγχρονης γλώσσας.


ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Οι μαθητές του Γυμνασίου στηρίζονται και αξιοποιούν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει στο Δημοτικό με την καθοδήγηση των Εκπαιδευτικών μας αναπτύσσοντας τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους. Στόχος της διδασκαλίας είναι να αγαπήσουν οι μαθητές τα Μαθηματικά και να αποκτήσουν τα εχέγγυα για να μπορέσουν να συνεχίσουν επιτυχώς τις σπουδές τους στο Λύκειο. Οι μαθητές μας συνειδητοποιούν ότι τα Μαθηματικά τούς βοηθούν να αναπτύξουν την κριτική τους ικανότητα και την ορθολογική τους σκέψη, στοιχεία απαραίτητα για οποιαδήποτε δραστηριότητα της ζωής τους.


ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών (Φυσικής – Χημείας – Βιολογίας – Γεωγραφίας) στο σχολείο μας έχει ως σκοπό:

  • την κατανόηση βασικών νόμων της φύσης και την αλληλεξάρτησή τους.

  • την ανάδειξη της επιστημονικής μεθοδολογίας και λογικής που καθορίζεται από την ακολουθία: παρατήρηση – υπόθεση – πειραματισμός – απόδειξη – διατύπωση.

  • την ανάπτυξη του νοητικού και συναισθηματικού κόσμου των μαθητών.

Ταυτόχρονα, η διδασκαλία της Φυσικής Επιστήμης στα Εκπαιδευτήριά μας στοχεύει:

  • στην εφαρμογή των νόμων και στην ανάδειξη των Μαθηματικών ως εργαλείο χειρισμού και υπολογισμών.
  • στην ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων των μαθητών μας ως προϋπόθεση για την εξέλιξή τους ως σπουδαστές και ως σκεπτόμενοι άνθρωποι.

  • το συσχετισμό των Φυσικών Επιστημών με διάφορα τεχνολογικά επιτεύγματα.

  • την ανάπτυξη του ερευνητικού πνεύματος των μαθητών. Μέσα από απλές καθημερινές παρατηρήσεις, διαδραστικά μοντέλα προσομοίωσης σε Η/Υ και πειράματα, απομονώνουν – αναλύουν και επανασυνθέτουν το πρόβλημα ώστε να ανακαλύψουν μόνοι τους απλούς νόμους της φύσης.

  • την ομαδική και διαθεματική ανάπτυξη εργασιών και την παρουσίασή τους στην μαθητική κοινότητα.


ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Όσον αφορά τα υπόλοιπα θεωρητικά μαθήματα (Ιστορία, Θρησκευτικά, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή), το πρόγραμμα σπουδών μας δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να συγκροτήσει ένα ενιαίο σύνολο γνώσεων και δεξιοτήτων. Με τη συμβολή των πολυμέσων και των νέων τεχνολογιών που εφαρμόζουμε στο σχολείο μας, οι μαθητές μας διαμορφώνουν τη δική τους κοσμοθεωρία προσεγγίζοντας έννοιες που αφορούν σε ιστορικά, κοινωνικά, πολιτιστικά και επιστημονικά δεδομένα. Ο απώτερος στόχος μας είναι να παρέχουμε στους μαθητές μας τα κατάλληλα ερεθίσματα, έτσι ώστε να οδηγηθούν σε μία ουσιαστική γνωστική σχέση με κάθε αντικείμενο που διδάσκονται.


ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ


ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ


ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ


ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Η διδασκαλία των Εικαστικών έχει ως στόχο να καλλιεργήσει στους μαθητές την αντίληψη, την καλαισθησία και τη δημιουργία. Στο σχολείο μας βασικό μέλημα είναι να φέρουμε τα παιδιά μας σε επαφή με την τέχνη, να τα ωθήσουμε να παράγουν τα ίδια έργα τέχνης, αλλά και να συμμετέχουν σε σχετικές δραστηριότητες και εκτός σχολείου. Έτσι τους παρέχουμε τα μέσα και τα υλικά καθώς και την απαραίτητη γνώση ώστε να γίνουν δημιουργικοί άνθρωποι. Παράλληλα με το πρακτικό μέρος του μαθήματος, σε τακτά χρονικά διαστήματα, στα πλαίσια της Θεωρίας της Τέχνης και με τη χρήση οπτικοαουστικών μέσων, προβάλλουμε στοιχεία από την Ιστορία της Τέχνης. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές μας έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν κριτική ματιά και να εξελίξουν την αισθητική τους άποψη.

Στα πλαίσια των εκδηλώσεων του σχολείου μας, διοργανώνεται bazaar όπου οι μαθητές μας συμμετέχουν με έργα και κατασκευές δικής τους έμπνευσης. Τα έσοδα που αποφέρει αυτή η εκδήλωση, διατίθενται για κοινοφελείς σκοπούς.


ΜΟΥΣΙΚΗ