Αρχική Σελίδα Δημοτικό Στόχος μας
Στόχος μας
Οι μαθητές μας μέσα στο σχολικό περιβάλλον αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες. Καλλιεργούν τις σχέσεις τους με τους άλλους και αναπτύσσουν αυτοεκτίμηση. Με την κατάλληλη καθοδήγηση αποκτούν κριτική σκέψη για ορθές επιλογές. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η πρόοδος και η ολόπλευρη ανάπτυξή τους.


Βασική επιδίωξή μας:

Οι μαθητές μας ακολουθώντας μια συγκεκριμένη και συστηματική προετοιμασία γίνονται δέκτες ποικίλων γνωστικών πληροφοριών. Μαθαίνουν να αγαπούν τη γνώση και παίρνουν τα απαραίτητα εφόδια για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της δεύτερης βαθμίδας εκπαίδευσης και να επιτύχουν τους στόχους τους.