Αρχική Σελίδα Δημοτικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
Κοινωνικός - Συναισθηματικός Τομέας
Μέσα σε ένα ασφαλές και πλούσιο σε ερεθίσματα περιβάλλον οι μαθητές προσαρμόζονται και κοινωνικοποιούνται ολόπλευρα.


Πιο συγκεκριμένα:

  • Αναπτύσσουν το διάλογο και ανταλλάσσουν απόψεις.

  • Καταγράφουν προσωπικές τους εμπειρίες και παροτρύνονται να μαθαίνουν από αυτές.

  • Ελέγχουν τις επιθυμίες τους σε σχέση με το σύνολο της τάξης.

Περισσότερα...
 
Γνωστικός Τομέας

Μέθοδος Διδασκαλίας

Η γνώση είναι μια πολύπλευρη κατάκτηση η οποία απαιτεί συγκεκριμένη παιδαγωγική διαδικασία. Η διαδικασία αυτή βασίζεται στη σφαιρική και διαθεματική προσέγγιση κάθε αντικειμένου, αλλά και στην ενεργή συμμετοχή των μαθητών στην τάξη. Η εφαρμογή της ομαδοσυγκεντρωτικής διδασκαλίας οδηγεί στην καλύτερη και ευκολότερη προσέγγιση των θεμάτων που διδάσκονται, αφού οι μαθητές δε δέχονται πληροφορίες ως παθητικοί δέκτες, αλλά έχουν τη δυνατότητα να παρατηρήσουν, να επεξεργαστούν, να κατανοήσουν και να καταλήξουν οι ίδιοι σε συμπεράσματα.

Περισσότερα...