Προνηπιακή Αγωγή
Νηπιαγωγείο
Δημοτικό
Γυμνάσιο
Λύκειο

0
Χρόνια στην Εκπαίδευση
ΕΣΠΑ

Διαθεματικές Εργασίες

Image

Είναι δεδομένο ότι η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται ως εποχή της γνώσης και της πληροφορίας. Καθώς οι γνώσεις αυξάνονται και μεταδίδονται με ταχύτατους ρυθμούς, επιβάλλεται το σύγχρονο σχολείο να προσαρμόζεται στις συνθήκες και να εντάσσει τους μαθητές του στο νέο τοπίο που δημιουργείται.

Στο σχολείο μας γνωρίζουμε ότι η γνώση είναι μια πολύπλευρη κατάκτηση που δεν μπορεί να επιτευχθεί όταν δίνεται αποσπασματικά και κατακερματισμένη. Είναι απαραίτητη λοιπόν η σφαιρική και διαθεματική προσέγγιση του κάθε γνωστικού αντικειμένου.

Μέσα σ΄ αυτά τα πλαίσια κάθε χρόνο και σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης, οι μαθητές μας αναλαμβάνουν και εκπονούν με επιτυχία διαθεματικές εργασίες με ποικιλία θεμάτων επίκαιρων ή διαχρονικού ενδιαφέροντος. Εργάζονται συλλογικά και συστηματικά υπό την καθοδήγηση όλων των διδασκόντων, οι οποίοι ενθαρρύνουν τη συμμετοχή τους, τους κατευθύνουν και τους παρέχουν πολύτιμο υλικό, αντίστοιχο της ειδικότητάς τους.

Οι μαθητές μας προβληματίζονται, δραστηριοποιούνται, συνεργάζονται, δημιουργούν και κερδίζουν δυνατές εμπειρίες και γνώσεις. Το επιστέγασμα της προσπάθειάς τους είναι η επιβράβευση τους από το σχολείο μας και η παρουσίαση της δουλειάς τους όχι μόνο στους μαθητές των υπολοίπων τάξεων, αλλά και στους γονείς τους στα πλαίσια των σχολικών εκδηλώσεων που διοργανώνουν τα Εκπαιδευτήρια “Στέγκα”.