Προνηπιακή Αγωγή
Νηπιαγωγείο
Δημοτικό
Γυμνάσιο
Λύκειο

0
Χρόνια στην Εκπαίδευση
ΕΣΠΑ

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Image

Γνωστικός Τομέας

Μέθοδος Διδασκαλίας

Η γνώση είναι μια πολύπλευρη κατάκτηση η οποία απαιτεί συγκεκριμένη παιδαγωγική διαδικασία. Η διαδικασία αυτή βασίζεται στη σφαιρική και διαθεματική προσέγγιση κάθε αντικειμένου, αλλά και στην ενεργή συμμετοχή των μαθητών στην τάξη. Η εφαρμογή της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας οδηγεί στην καλύτερη και ευκολότερη προσέγγιση των θεμάτων που διδάσκονται, αφού οι μαθητές δε δέχονται πληροφορίες ως παθητικοί δέκτες, αλλά έχουν τη δυνατότητα να παρατηρήσουν, να επεξεργαστούν, να κατανοήσουν και να καταλήξουν οι ίδιοι σε συμπεράσματα.

Εξάλλου η χρήση των πολυμέσων (παρουσιάσεων σε PowerPoint, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, διαδραστικού πίνακα) αποτελούν ενδιαφέροντα τρόπο μετάδοσης γνώσεων, αφού δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο και αναζήτησης πληροφοριών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Πιο συγκεκριμένα οι μαθητές του Δημοτικού μας διδάσκονται τα παρακάτω μαθήματα σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας:

Image

Γλώσσα

Μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τη γλώσσα ως κώδικα επικοινωνίας. Ασκούνται σε περιγραφές χρησιμοποιώντας σωστούς γραμματικούς τύπους και κατάλληλο λεξιλόγιο. Χρησιμοποιούν με ευχέρεια τον γραπτό λόγο με τρόπο περιεκτικό και κατανοητό. Δίνουν έμφαση στην αυτοδιόρθωση, αλληλοδιόρθωση, τη δομή, την ορθογραφία και τη σύνταξη του κειμένου. Το λεξιλόγιό τους γίνεται όλο και πιο πλούσιο και προβαίνουν στην ανάπτυξη γραπτών κειμένων και στην καλλιέργεια της επιχειρηματολογίας. Στα πλαίσια της γλώσσας και της διαθεματικότητας οι μαθητές του σχολείου προβαίνουν στην έκδοση σχολικής εφημερίδας με θέματα δικής τους επιλογής.

Μαθηματικά

Οι μαθητές στην πρώτη τάξη γράφουν τα αριθμητικά σύμβολα μέχρι το 100 και τα απαγγέλλουν προφορικά. Επεξεργάζονται τη θέση τους στην αριθμογραμμή και ασκούνται στις τέσσερις πράξεις. Στις επόμενες τάξεις ο αριθμός των ψηφίων αυξάνεται όλο και περισσότερο. Οι μαθητές καλούνται να αντιμετωπίσουν προβλήματα, χρησιμοποιώντας πράξεις πρόσθεσης, αφαίρεσης, πολλαπλασιασμού και διαίρεσης. Εκτός από τους φυσικούς αριθμούς γνωρίζουν τους κλασματικούς, τους συμμιγείς και τους δεκαδικούς και εκτελούν όλες τις πράξεις τους μέσα από προβλήματα που προέρχονται από την πραγματικότητα. Σχεδιάζουν γεωμετρικά σχήματα και στη συνέχεια κατανοούν την έννοια του εμβαδού και του όγκου τους. Στόχος του Εκπαιδευτικού μας προγράμματος είναι να αγαπήσουν οι μαθητές μας τα Μαθηματικά και να τα εφαρμόσουν σε θέματα που προκύπτουν καθημερινά στη ζωή τους.

Image
Image

Μελέτη Περιβάλλοντος

Οι μαθητές καλούνται να αποτυπώσουν την εξωτερική πραγματικότητα νοητικά. Αναγνωρίζουν τα φυτά και τα ζώα και μαθαίνουν να τα κατηγοριοποιούν. Ανακαλύπτουν τον ανθρώπινο οργανισμό και διδάσκονται τους τρόπους υγιεινής. Διδάσκονται για τα χαρακτηριστικά και τη σχέση των έμβιων-άβιων όντων στο πλαίσιο ενός οικοσυστήματος. Τέλος, αντιλαμβάνονται τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην προστασία του περιβάλλοντος και την ποιότητα ζωής του ανθρώπου.

Ιστορία

Οι μαθητές αρχικά κατανοούν την έννοια του χώρου και του χρόνου. Αναπτύσσουν ενδιαφέρον για την ελληνική μυθολογία και τη ζωή των πρωτόγονων ανθρώπων. Μελετούν τα επιτεύγματα του ανθρώπου ανά περίοδο: Γεωμετρικά χρόνια, Αρχαϊκά χρόνια, Κλασικά, Ελληνιστικά και Ρωμαϊκά. Ακολουθούν τα θέματα της Βυζαντινής Ιστορίας με την ανάπτυξη μιας ισχυρής Βυζαντινής αυτοκρατορίας έως την παρακμή της και το πέρασμα στην Τουρκοκρατία και την Επανάσταση των Ελλήνων το 1821. Τέλος, ενημερώνονται για τις εξελίξεις του 20ου αιώνα και τον ρόλο της χώρας μας σε παγκόσμιο επίπεδο και κατανοούν την αξία της πολιτιστικής τους κληρονομιάς.

Image
Image

Φυσική

Οι μαθητές παρατηρούν φυσικά και χημικά φαινόμενα, κυρίως μέσα από πειράματα, και τις διαδικασίες που αφορούν τους μικροοργανισμούς και τις σχέσεις τους με το περιβάλλον στο οποίο ζουν. Προσδιορίζουν τις ενεργειακές πηγές και την αξιοποίησή τους από τον άνθρωπο. Γνωρίζουν τον ανθρώπινο οργανισμό και τις διάφορες λειτουργίες του. Τέλος, αποκτούν οικολογική συνείδηση και μαθαίνουν τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας.

Γεωγραφία

Οι μαθητές γνωρίζουν τη χλωρίδα, την πανίδα της χώρας μας και το κλίμα της. Εντοπίζουν στον χάρτη τις διάφορες περιοχές της και τη θέση της ως προς άλλες χώρες. Παρατηρούν το ανθρωπογενές περιβάλλον της χώρας μας, πληροφορούνται για τον πληθυσμό της και για τον ελληνισμό εκτός συνόρων. Σε μεγαλύτερες τάξεις αποσαφηνίζουν έννοιες σχετικά με τη γη, το ηλιακό σύστημα, τη βιόσφαιρα, τις φυσικές καταστροφές και τις συνέπειές τους. Τέλος, ενημερώνονται για την Ευρώπη και για τις υπόλοιπες Ηπείρους ως προς τη μορφολογία, το κλίμα, τους κατοίκους και τον πολιτισμό τους.

Image
Image

Θρησκευτικά

Στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων γύρω από τη χριστιανική πίστη και την Ορθόδοξη χριστιανική παράδοση. Οι μαθητές διδάσκονται για την αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο καθώς έστειλε τον Υιό του ως λυτρωτή του κόσμου. Πληροφορούνται για τον βίο των Αγίων και των ιεραπόστολων και αποκτούν γνώσεις για τα μυστήρια, τη λατρεία και το εορτολόγιο της εκκλησίας μας. Τέλος κατανοούν τις αρχές που διέπουν την πνευματική πορεία του Χριστιανού.

Εικαστικά

Oι μαθήτριες και οι μαθητές μαθαίνουν να συνθέτουν χρώματα και γραμμές και με μεγάλη όρεξη και διάθεση δημιουργούν έργα πρωτότυπα και μοναδικά, αφού ο καθένας έχει δικές του ιδέες, συναισθήματα και ικανότητες και αντιλαμβάνεται διαφορετικά τον κόσμο. Συμπερασματικά, οι μαθητές μας καλλιεργούν την καλαισθησία τους και τη σχέση τους με την τέχνη.

Image

Κοινωνικός - Συναισθηματικός Tομέας

Μέσα σε ένα ασφαλές και πλούσιο σε ερεθίσματα περιβάλλον οι μαθητές προσαρμόζονται και κοινωνικοποιούνται ολόπλευρα.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Αναπτύσσουν τον διάλογο και ανταλλάσσουν απόψεις.
  • Καταγράφουν προσωπικές τους εμπειρίες και παροτρύνονται να μαθαίνουν από αυτές.
  • Ελέγχουν τις επιθυμίες τους σε σχέση με το σύνολο της τάξης.
  • Αναλαμβάνουν ομαδικές εργασίες και συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους.
  • Σέβονται την εκπαιδευτική διαδικασία και αναγνωρίζουν τον ρόλο και την προσφορά των διδασκόντων.
  • Τηρούν και σέβονται τους κανονισμούς του σχολείου.
  • Αποκτούν υπεύθυνη στάση σε θέματα ατομικά και συλλογικά.
  • Μέσα από τη σφαιρική πληροφόρησή τους σε σύγχρονα ζητήματα, διαμορφώνουν οι ίδιοι ολοκληρωμένη εικόνα της πραγματικότητας, ώστε να γίνουν ώριμοι και υπεύθυνοι.
  • Με διάφορες σχολικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις αποκτούν οικολογική συνείδηση, ενώ ταυτόχρονα γεννιέται μέσα τους φιλανθρωπική διάθεση.
  • Αναπτύσσουν ομαδικότητα, συνεργασία, αυτοπειθαρχία, σεβασμό και ικανότητα επικοινωνίας.