Προνηπιακή Αγωγή
Νηπιαγωγείο
Δημοτικό
Γυμνάσιο
Λύκειο

0
Χρόνια στην Εκπαίδευση
ΕΣΠΑ

Στόχοι

Image

Κυρίαρχος στόχος μας:

Να αποκτήσουν οι μικροί μας μαθητές θετική απόψη για το σχολείο και τη μάθηση, βήμα απαραίτητο για την περαιτέρω επιτυχημένη πορεία τους .

Βασική επιδίωξή μας:

Η ομαλή προσαρμογή των παιδιών που βγαίνουν από την αγκαλιά
της οικογένειας για να μπουν στην αγκαλιά του πρώτου τους σχολείου.
Τα παιδιά πλαισιωμένα από άριστους και αυστηρά επιλεγμένους εκπαιδευτικούς κοινωνικοποιούνται και εντάσσονται στη λογική της ομάδας.