Προνηπιακή Αγωγή
Νηπιαγωγείο
Δημοτικό
Γυμνάσιο
Λύκειο

0
Χρόνια στην Εκπαίδευση
ΕΣΠΑ

Σχολικός Ψυχολόγος

Image

Ο σχολικός μας ψυχολόγος παρέχει υπηρεσίες α) στους μαθητές μας για την αντιμετώπιση προβλημάτων σχολικής επίδοσης και συμπεριφοράς τους στο σπίτι και στο σχολείο, β) στους εκπαιδευτικούς μας για να διευκολύνει το εκπαιδευτικό τους έργο και γ) στους γονείς με σκοπό την ανάπτυξη ποιοτικών σχέσεων με τα παιδιά τους και τη δημιουργία θετικού κλίματος που προάγει την ανάπτυξη και τη μάθηση.

Η ψυχοεκπαιδευτική του αξιολόγηση στα παιδιά της προσχολικής, της σχολικής και της εφηβικής ηλικίας έχει στόχο τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση μαθησιακών και ψυχοκοινωνικών/ψυχοσυναισθηματικών δυσκολιών.

Ο σχολικός μας ψυχολόγος έχει και ρόλο προληπτικό με την έννοια του σχεδιασμού και της εφαρμογής προγραμμάτων προαγωγής της ψυχικής υγείας. Αυτά τα προγράμματα συμβάλλουν στην πρόληψη διαταραχών και προβλημάτων (π.χ. βία στο σχολείο, επιθετικότητα, παραβατικότητα κτλ.), ενώ φέρνουν τα παιδιά σε επαφή με το συναίσθημά τους, απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία ισορροπημένων διαπροσωπικών σχέσεων στη μετέπειτα ζωή τους.

Ο ρόλος του σχολικού μας ψυχολόγου είναι ακόμα υποστηρικτικός/συμβουλευτικός με την έννοια της παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής στους γονείς, μέσω ειδικών φυλλαδίων και ομιλιών.