Προνηπιακή Αγωγή
Νηπιαγωγείο
Δημοτικό
Γυμνάσιο
Λύκειο

0
Χρόνια στην Εκπαίδευση

Στόχοι

Βασική επιδίωξή μας:

Η ευχάριστη και δημιουργική μάθηση του παιδιού μέσα σε περιβάλλον που παρέχει αγάπη και ασφάλεια. Σημαντικό μέλημά μας είναι και η προετοιμασία του παιδιού για το Δημοτικό σχολείο.

Κυρίαρχος στόχος μας:

Η ολοκληρωμένη ανάπτυξη του παιδιού του νηπιαγωγείου μας σε σωματικό, κοινωνικό, συναισθηματικό και νοητικό επίπεδο ώστε να έχει μια επιτυχημένη πορεία στη μετέπειτα μαθητική του ζωή.