Προνηπιακή Αγωγή
Νηπιαγωγείο
Δημοτικό
Γυμνάσιο
Λύκειο

0
Χρόνια στην Εκπαίδευση
ΕΣΠΑ

Στόχοι

Κυρίαρχος στόχος μας:

Η ολοκληρωμένη ανάπτυξη του παιδιού του νηπιαγωγείου μας σε σωματικό, κοινωνικό, συναισθηματικό και νοητικό επίπεδο ώστε να έχει μια επιτυχημένη πορεία στη μετέπειτα μαθητική του ζωή.
Η ευχάριστη και δημιουργική μάθηση του παιδιού μέσα σε περιβάλλον που παρέχει αγάπη και ασφάλεια.
Σημαντικό μέλημά μας είναι και η προετοιμασία του παιδιού για το Δημοτικό σχολείο.

Βασική επιδίωξή μας:

Η ομαλή προσαρμογή των παιδιών που βγαίνουν από την αγκαλιά της οικογένειας για να μπουν στην αγκαλιά του πρώτου τους σχολείου.Τα παιδιά πλαισιωμένα από άριστους και αυστηρά επιλεγμένους εκπαιδευτικούς κοινωνικοποιούνται και εντάσσονται στη λογική της ομάδας.