Προνηπιακή Αγωγή
Νηπιαγωγείο
Δημοτικό
Γυμνάσιο
Λύκειο

0
Χρόνια στην Εκπαίδευση
ΕΣΠΑ

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Image

Η πολυετής μας εμπειρία στον χώρο της εκπαίδευσης μάς έχει αποδείξει ότι κυρίαρχο ρόλο στην κατάκτηση της γνώσης, διαδραματίζει η ποιότητα του τρόπου διδασκαλίας. Οι εκπαιδευτικοί μας οδηγούνται από τις ανάγκες κάθε τάξης και κάθε μαθητή, ώστε να εφαρμόζουν το κατάλληλο σχέδιο μαθήματος που θα κινητοποιήσει το σύνολο των μαθητών.

Τα Εκπαιδευτήριά μας εφαρμόζουν τη μαθητοκεντρική μέθοδο διδασκαλίας. Επιδιώκουμε την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών στη γνωστική διαδικασία απορρίπτοντας την ξεπερασμένη πλέον παραδοσιακή προσέγγιση:

παρουσίαση → απομνημόνευση → εξέταση.

Στην αρχή του σχολικού έτους διανέμονται σε όλους τους μαθητές οι ενδοσχολικές εκδόσεις των διδασκόντων σε όλα τα μαθήματα. Οι διδάσκοντες βάσει ετήσιου προγραμματισμού φροντίζουν για την έγκαιρη ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης και τη διάθεση επαρκούς χρόνου για τις απαραίτητες επαναλήψεις. Οι παραδόσεις εμπλουτίζονται με παρουσιάσεις μαθημάτων σε Powerpoint, με αξιοποίηση εγκεκριμένων λογισμικών και κυρίως με τη χρήση του διαδραστικού πίνακα της τάξης.

Για γονείς που χρειάζονται ένα παρατεταμένο πρόγραμμα διδασκαλίας υπάρχει η δυνατότητα να γίνεται η προετοιμασία των μαθημάτων στο σχολείο. Παράλληλα υπάρχει αντίστοιχο πρόγραμμα για όσους γονείς κρίνουν ότι τα παιδιά τους χρειάζονται ενδυνάμωση στα πρωτεύοντα μαθήματα.

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στον χώρο μας έχει ως στόχο την εξοικείωση των μαθητών με γραμματικές και συντακτικές δομές και την άριστη χρήση του γραπτού και προφορικού λόγου. Το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας παρέχει στους μαθητές τη δυνατότητα να εκφραστούν ποικιλοτρόπως χρησιμοποιώντας πλούσιο λεξιλόγιο. Από την άλλη μεριά το μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας φέρνει τους μαθητές μας σε επαφή με ποικίλα λογοτεχνικά κείμενα, έτσι ώστε να γνωρίσουν διαφορετικούς τρόπους έκφρασης και επικοινωνίας και να απολαύσουν τα κείμενα που διδάσκονται ως έργα τέχνης. Στο σχολείο μας δίνουμε επίσης ιδιαίτερη βαρύτητα στον τρόπο διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών μέσα από πρωτότυπα και μεταφρασμένα κείμενα. Πρωταρχικός μας στόχος είναι αφενός να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές μας την υπεροχή και την αξία του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και αφετέρου να αγαπήσουν την αρχαία ελληνική γλώσσα και να αντιληφθούν τη διαχρονική της διάσταση ως προπομπού της σύγχρονης γλώσσας.

Image
Image

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Οι μαθητές του Γυμνασίου αξιοποιούν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει στο Δημοτικό και με την καθοδήγηση των έμπειρων Εκπαιδευτικών του σχολείου μας αναπτύσσουν ιδιαίτερα τις μαθηματικές τους δεξιότητες.
Στόχος της διδασκαλίας είναι να αγαπήσουν οι μαθητές τα Μαθηματικά και να αποκτήσουν τα εχέγγυα για να μπορέσουν να συνεχίσουν επιτυχώς τις σπουδές τους στο Λύκειο. Οι μαθητές μας συνειδητοποιούν ότι τα Μαθηματικά τούς βοηθούν να αναπτύξουν την κριτική τους ικανότητα και την ορθολογική τους σκέψη, στοιχεία απαραίτητα για οποιαδήποτε δραστηριότητα της ζωής τους.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών (Φυσικής – Χημείας – Βιολογίας – Γεωγραφίας) στο σχολείο μας έχει ως σκοπό:

  • την κατανόηση βασικών νόμων της φύσης και την αλληλεξάρτησή τους.
  • την ανάδειξη της επιστημονικής μεθοδολογίας και λογικής που καθορίζεται από την ακολουθία: παρατήρηση – υπόθεση – πειραματισμός – απόδειξη – διατύπωση.
  • την ανάπτυξη του νοητικού και συναισθηματικού κόσμου των μαθητών.

Ταυτόχρονα, η διδασκαλία της Φυσικής Επιστήμης στα Εκπαιδευτήριά μας στοχεύει:

  • στην εφαρμογή των νόμων και στην ανάδειξη των Μαθηματικών ως εργαλείο χειρισμού και υπολογισμών.
  • στην ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων των μαθητών μας ως προϋπόθεση για την εξέλιξή τους ως σπουδαστές και ως σκεπτόμενοι άνθρωποι.
  • τον συσχετισμό των Φυσικών Επιστημών με διάφορα τεχνολογικά επιτεύγματα.
  • την ανάπτυξη του ερευνητικού πνεύματος των μαθητών μέσα από απλές καθημερινές παρατηρήσεις, διαδραστικά μοντέλα προσομοίωσης σε Η/Υ και πειράματα. Απομονώνουν, αναλύουν και επανασυνθέτουν το πρόβλημα ώστε να ανακαλύψουν μόνοι τους τους απλούς νόμους της Φυσικής.
  • επανασυνθέτουν το πρόβλημα ώστε να ανακαλύψουν μόνοι τους απλούς νόμους της φύσης.
  • την ομαδική και διαθεματική ανάπτυξη εργασιών και την παρουσίασή τους στην μαθητική κοινότητα.

 

Image
Image

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Όσον αφορά τα υπόλοιπα θεωρητικά μαθήματα (Ιστορία, Θρησκευτικά, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή), το πρόγραμμα σπουδών μας δίνει τη δυνατότητα στον μαθητή να συγκροτήσει ένα ενιαίο σύνολο γνώσεων και δεξιοτήτων.

Με τη συμβολή των πολυμέσων και των νέων τεχνολογιών που εφαρμόζουμε στο σχολείο μας, οι μαθητές μας διαμορφώνουν τη δική τους κοσμοθεωρία προσεγγίζοντας έννοιες που αφορούν σε ιστορικά, κοινωνικά, πολιτιστικά και επιστημονικά δεδομένα.

Ο απώτερος στόχος μας είναι να παρέχουμε στους μαθητές μας τα κατάλληλα ερεθίσματα, έτσι ώστε να οδηγηθούν σε μία ουσιαστική γνωστική σχέση με κάθε αντικείμενο που διδάσκονται.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Η διδασκαλία των Εικαστικών έχει ως στόχο να καλλιεργήσει στους μαθητές την αντίληψη, την καλαισθησία και τη δημιουργία. Στο σχολείο μας βασικό μέλημα είναι να φέρουμε τα παιδιά μας σε επαφή με την τέχνη, να τα ωθήσουμε να παράγουν τα ίδια έργα τέχνης, αλλά και να συμμετέχουν σε σχετικές δραστηριότητες και εκτός σχολείου.

Έτσι τους παρέχουμε τα μέσα και τα υλικά καθώς και την απαραίτητη γνώση ώστε να γίνουν δημιουργικοί άνθρωποι. Παράλληλα με το πρακτικό μέρος του μαθήματος, σε τακτά χρονικά διαστήματα, στα πλαίσια της Θεωρίας της Τέχνης και με τη χρήση οπτικοαουστικών μέσων, προβάλλουμε στοιχεία από την Ιστορία της Τέχνης.

Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές μας έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν κριτική ματιά και να εξελίξουν την αισθητική τους άποψη.

Στα πλαίσια των εκδηλώσεων του σχολείου μας, διοργανώνεται bazaar στο οποίο οι μαθητές μας συμμετέχουν με έργα και κατασκευές δικής τους έμπνευσης. Τα έσοδα που αποφέρει αυτή η εκδήλωση, διατίθενται για κοινοφελείς σκοπούς.

Image