Προνηπιακή Αγωγή
Νηπιαγωγείο
Δημοτικό
Γυμνάσιο
Λύκειο

0
Χρόνια στην Εκπαίδευση
ΕΣΠΑ

Πρόγραμμα Σπουδών

Image
Image

Το Σχολείο μας, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για μια παιδεία σύγχρονη, ικανή να ανταποκριθεί στις πολλαπλές απαιτήσεις της εποχής, εστιάζει στην εφαρμογή ενός απαιτητικού προγράμματος σπουδών παρέχοντας στους μαθητές μας  τα απαραίτητα εφόδια, προκειμένου να αποκτήσουν προοπτική για το μέλλον, όραμα και στόχους που θα μπορούν να υλοποιήσουν.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Λυκείου μας  είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με τις οδηγίες του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών ενώ παράλληλα έχει εμπλουτιστεί με δραστηριότητες και εκπαιδευτικές ενότητες που εξυπηρετούν τις αναζητήσεις και καλύπτουν τις ιδιαίτερες ανάγκες όλων των μαθητών. Πρόκειται για ένα διευρυμένο πρόγραμμα διδασκαλίας με ώρες πρόσθετης διδακτικής στήριξης στα μαθήματα κατεύθυνσης.

Το πρόγραμμά μας στηρίζεται στη συνεργατική μάθηση, αλλά προωθεί παράλληλα και την αυτενέργεια των μαθητών, κεντρίζοντας τα ενδιαφέροντά τους και θέτοντας κίνητρα για τη βελτίωση των επιδόσεων τους.
Το πρόγραμμα σπουδών υλοποιείται  όχι τυπικά, αλλά μέσα από την ενεργό συνεργασία με τους μαθητές και την άρτια επιστημονική καθοδήγηση τους από τους εκπαιδευτικούς μας, οι οποίοι είναι πάντα πρόθυμοι να ενισχύσουν τους μαθητές μας με εξατομικευμένη βοήθεια.

Ένας βασικός σκοπός της βαθμίδας του Λυκείου είναι η προετοιμασία των παιδιών, για να επιτύχουν τους ακαδημαϊκούς τους στόχους, την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Για την επιτυχή προετοιμασία των παιδιών μας για τις εξετάσεις παρέχεται πρότυπο εκπαιδευτικό υλικό και ειδικές ενδοσχολικές εκδόσεις. Ταυτόχρονα πραγματοποιούνται πολύ συχνά ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες καθώς και διαγωνίσματα προσομοίωσης εξετάσεων.