Προνηπιακή Αγωγή
Νηπιαγωγείο
Δημοτικό
Γυμνάσιο
Λύκειο

0
Χρόνια στην Εκπαίδευση
ΕΣΠΑ

Ενδοσχολικές Εκδόσεις

Image

Στην αρχή κάθε σχολικού έτους διανέμονται σε όλους τους μαθητές του Λυκείου μας οι ενδοσχολικές εκδόσεις των εκπαιδευτικών μας, που είναι αποτέλεσμα της πολύχρονης εμπειρίας τους και της κατάρτισής τους στο γνωστικό αντικείμενο που τους αναλογεί. Τα συγκεκριμένα εγχειρίδια, που αξιοποιούνται παράλληλα με τα σχολικά βιβλία, εμπεριέχουν θεωρία, πίνακες και σχεδιαγράμματα για κάθε κεφάλαιο της διδακτέας ύλης, καθώς και πλούσιο υλικό με ποικίλες ασκήσεις εμπέδωσης.

Έτσι επιτυγχάνεται η εξοικείωση των μαθητών με κάθε διδακτική ενότητα και την πλήρη κατανόηση και αφομοίωση των φαινομένων που επεξεργάστηκαν στην τάξη. Επιπλέον οι μαθητές οργανώνουν τη μελέτη τους στο σπίτι σε καθημερινή βάση, χωρίς να χρειάζονται εξωσχολικά βοηθήματα και έχουν στη διάθεσή τους πολύτιμες σημειώσεις που λειτουργούν ως οδηγός για τις προαγωγικές και τις πανελλήνιες εξετάσεις.