Προνηπιακή Αγωγή
Νηπιαγωγείο
Δημοτικό
Γυμνάσιο
Λύκειο

0
Χρόνια στην Εκπαίδευση
ΕΣΠΑ

Γενικές Πληροφορίες

Image
  • Ο παιδικός μας σταθμός δέχεται παιδιά από 2 ½ ετών.
  • Υπάρχει η δυνατότητα διαφορετικών ωραρίων ώστε να εξυπηρετούνται οι πoικίλες ανάγκες των γονέων.
  • Διατίθεται σύμβαση με τράπεζες και οργανισμούς.
  • Παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη των παιδιών.
  • Προσφέρεται ιατρική παρακολούθηση.
  • Παρέχεται συνεργασία με ψυχολόγο.
  • Γίνεται μεταφορά με ιδιόκτητα σχολικά λεωφορεία.