Προνηπιακή Αγωγή
Νηπιαγωγείο
Δημοτικό
Γυμνάσιο
Λύκειο

0
Χρόνια στην Εκπαίδευση

Μουσική

Στα Εκπαιδευτήριά μας εφαρμόζουμε με επιτυχία πρόγραμμα μουσικής παιδείας, καλλιέργειας και αγωγής, καθώς θεωρούμε πως η προσπάθεια αυτή παρέχει βασικά εφόδια για την πνευματική ανάπτυξη των μαθητών μας. Στόχος του είναι η γνώση της πανανθρώπινης μουσικής προσφοράς και μέσα από αυτή η χαρά από την επικοινωνία με τη μουσική δημιουργία του χθες και του σήμερα.

Γι΄ αυτό ακριβώς το λόγο ξεκινάμε τη διδασκαλία Μουσικοκινητικής Αγωγής από το Νηπιαγωγείο μας. Στο Δημοτικό και το Γυμνάσιό μας ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουμε στην ενεργητική και προσωπική συμμετοχή των μαθητών μας στη μουσική έκφραση.

Γι΄ αυτό το λόγο η χορωδία του σχολείου μας δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές μας να αυτοσχεδιάσουν, να αναπτύξουν μουσικές ιδέες και τελικά να νιώσουν τη χαρά της δημιουργίας. Μεγάλη ικανοποίηση άλλωστε μας δίνει το γεγονός ότι οι μαθητές που συμμετέχουν στη χορωδία του σχολείου μας επιβραβεύονται κάθε χρόνο με διακρίσεις που πετυχαίνουν στα πλαίσια μουσικών εκδηλώσεων και διαγωνισμών.