Προνηπιακή Αγωγή
Νηπιαγωγείο
Δημοτικό
Γυμνάσιο
Λύκειο

0
Χρόνια στην Εκπαίδευση
ΕΣΠΑ

Δεύτερη Ξένη Γλώσσα

Image

Η διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας ξεκινά νωρίς. Υπάρχουν ειδικά προγράμματα με ευχάριστες και δημιουργικές δραστηριότητες ώστε τα παιδιά να ανακαλύψουν τη γλώσσα διασκεδάζοντας.

Η προσπάθειά μας στηρίζεται σε σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους εκμάθησης όπως αυτές έχουν τεθεί από το Υπουργείο Παιδείας και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Σκοπός του Σχολείου είναι να παρακινήσει τους μαθητές να ανακαλύψουν τη χαρά που προσφέρει η εκμάθηση και η κατανόηση μιας καινούριας ξένης γλώσσας (πέρα από τα Αγγλικά) και ενός καινούριου πολιτισμού.

Πόλο έλξης επίσης για τους μαθητές αποτελούν και οι διαδραστικοί πίνακες που προωθούν τη διδασκαλία καθώς οι μαθητές γίνονται ενεργά μέλη αυτής της διαδικασίας.

Επιπλέον ο τρόπος διδασκαλίας γίνεται με γνώμονα τις ανάγκες της τάξης και του κάθε μαθητή ιδιαίτερα, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η ενεργή συμμετοχή όλων ανεξαιρέτως των μαθητών.

Στόχος των Εκπαιδευτηρίων μας είναι η καλλιέργεια της αγάπης των μαθητών μας για τις ξένες γλώσσες. Επιδιώκουμε ιδιαίτερα να κατανοήσουν ότι η γνώση δύο ή και περισσοτέρων ξένων γλωσσών αποτελεί σημαντικό προσόν όχι μόνο για τη μετέπειτα επαγγελματική τους αποκατάσταση αλλά και για τη γενικότερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους