Προνηπιακή Αγωγή
Νηπιαγωγείο
Δημοτικό
Γυμνάσιο
Λύκειο

0
Χρόνια στην Εκπαίδευση
ΕΣΠΑ

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Image
Image

Το Λύκειο αποτελεί την τελευταία βαθμίδα που θα οδηγήσει τη μαθήτρια και τον μαθητή στην ολοκλήρωση του στόχου τους. Καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη αυτού του στόχου θα διαδραματίσει ο σωστός και έγκυρος Επαγγελματικός Προσανατολισμός. Μεριμνούμε ώστε κάθε μαθητής μας να είναι κατάλληλα ενημερωμένος σε θέματα επιλογής σπουδών και καριέρας, με διάφορους τρόπους:

  • Ομιλίες από φορείς των Κέντρων Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού του Υπουργείου Παιδείας.

  • Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Ανίχνευσης Επαγγελματικών Κλίσεων. Οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν διάφορα ερωτηματολόγια τα οποία αξιολογούνται από τη σχολική ψυχολόγο.

  • Εξατομικευμένες συνεδρίες μαθητών με την εξειδικευμένη σε θέματα ΣΕΠ ψυχολόγο του σχολείου μας.

  • Συναντήσεις μαθητών με ειδικούς επιστήμονες, επαγγελματίες, απόφοιτους ανώτερων σχολών που πληροφορούν με κάθε λεπτομέρεια τους μαθητές μας για την προοπτική και τις πραγματικές συνθήκες κάθε επαγγέλματος.

  • Ημέρες Σταδιοδρομίας για ενημέρωση των μαθητών για τις επαγγελματικές διεξόδους που μπορούν να ακολουθήσουν.

  • Οργανωμένες επισκέψεις και ξεναγήσεις των μαθητών μας σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Αττικής για να μπορέσουν να σχηματίσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για τη σχολή της επιλογής τους.
  • Συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων. Διακρίσεις στους μαθητικούς διαγωνισμούς του συγκεκριμένου οργανισμού.