Προνηπιακή Αγωγή
Νηπιαγωγείο
Δημοτικό
Γυμνάσιο
Λύκειο

0
Χρόνια στην Εκπαίδευση
ΕΣΠΑ

Πληροφορική

Image

Στις μέρες μας ερχόμαστε καθημερινά σε επαφή με Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των επικοινωνιών. Ο κόσμος αλλάζει και μαζί αλλάζει και ο τρόπος που ζούμε, δουλεύουμε, επικοινωνούμε, αντιλαμβανόμαστε. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα μπορούν να μεταδοθούν στον υπολογιστή μας πληροφορίες απ΄ όλο τον κόσμο με τη δυνατότητα της επιλογής-διασταύρωσης από μία τεράστια συλλογή πηγών. Μιλάμε για μία εν δυνάμει κοινωνία της Πληροφορίας.

Έτσι λοιπόν η τριβή των μαθητών μας με τις νέες Τεχνολογίες ξεκινά από το Προνήπιο και το Νηπιαγωγείο. Σε ένα ευχάριστο Ψυχαγωγικό –Εκπαιδευτικό περιβάλλον που θυμίζει περισσότερο <<παιχνίδι>> οι μικροί μαθητές μας έρχονται σε επαφή με τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή.

Με την ίδια φιλοσοφία συνεχίζουμε και στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού ενώ παράλληλα τονίζουμε την σταδιακή αυτενέργεια των μαθητών με συγκεκριμένα πλαίσια. Στις ανώτερες τάξεις οι μαθητές είναι ικανοί να χειρίζονται σε ικανοποιητικό βαθμό προγράμματα όπως το Word, Power Point κλπ.

Στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο πέραν του αναλυτικού προγράμματος, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους στην Πληροφορική μέσα από ατομικές αλλά και ομαδικές διαθεματικές εργασίες, παρουσιάσεις κλπ. Ταυτόχρονα, εξασκούνται σε προγράμματα όπως τα Windows, η Access και το Excel.

Τέλος, στα πλαίσια του εκπαιδευτικού μας προγράμματος και των καινοτόμων δράσεων που εφαρμόζονται στον χώρο μας, θέτουμε σε εφαρμογή τον μηχανισμό πιστοποίησης των μαθητών μας στις γνώσεις τους στην Πληροφορική.