Προνηπιακή Αγωγή
Νηπιαγωγείο
Δημοτικό
Γυμνάσιο
Λύκειο

0
Χρόνια στην Εκπαίδευση

Πληροφορική

Στις μέρες μας ερχόμαστε καθημερινά σε επαφή με Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των επικοινωνιών. Ο κόσμος αλλάζει και μαζί αλλάζει και ο τρόπος που ζούμε, δουλεύουμε, επικοινωνούμε, αντιλαμβανόμαστε. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα μπορούν να μεταδοθούν στον υπολογιστή μας πληροφορίες απ΄ όλο τον κόσμο με τη δυνατότητα της επιλογής-διασταύρωσης από μία τεράστια συλλογή πηγών. Μιλάμε για μία εν δυνάμει κοινωνία της Πληροφορίας.

Επιτακτική λοιπόν είναι η ανάγκη της μεταστροφής του παραδοσιακού τρόπου διδασκαλίας σε μία εν δυνάμει << κοινωνία>> δια βίου εκπαίδευσης. Στο σχολείο μας, αυτό είναι ξεκάθαρα αντιληπτό γι΄ αυτό αποτελεί και έναν απ΄ τους πρωτεύοντες στόχους μας.

Έτσι λοιπόν η τριβή των μαθητών μας με τις νέες Τεχνολογίες ξεκινά από το Νήπιο. Σε ένα ευχάριστο Ψυχαγωγικό –Εκπαιδευτικό περιβάλλον που θυμίζει περισσότερο <<παιχνίδι>> οι μικροί μαθητές μας έρχονται σε επαφή με τον Η/Υ και τη διαδραστική χρήση του.

Με την ίδια φιλοσοφία συνεχίζουμε και στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού ενώ παράλληλα τονίζουμε την σταδιακή αυτενέργεια των μαθητών με συγκεκριμένα πλαίσια. Στις ανώτερες τάξεις οι μαθητές είναι ικανοί να χειρίζονται σε ικανοποιητικό βαθμό προγράμματα όπως το Word, Power Point, Excel κλπ.

Στο Γυμνάσιο πέραν του αναλυτικού προγράμματος οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους στην Πληροφορική μέσα από ατομικές αλλά και ομαδικές διαθεματικές εργασίες, παρουσιάσεις κλπ. καθώς και στον προγραμματισμό με τη χρήση της Logo.

Τέλος, στα πλαίσια του εκπαιδευτικού μας προγράμματος και των καινοτόμων δράσεων που εφαρμόζονται στο χώρο μας, θέτουμε σε εφαρμογή το μηχανισμό πιστοποίησης των μαθητών μας στις γνώσεις τους στην Πληροφορική.