Προνηπιακή Αγωγή
Νηπιαγωγείο
Δημοτικό
Γυμνάσιο
Λύκειο

0
Χρόνια στην Εκπαίδευση
ΕΣΠΑ

Στόχος μας

Image

Ως βασική μας επιδίωξη έχουμε θέσει την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των μαθητών μας, ώστε να τους παρέχουμε τα εφόδια που θα συμβάλλουν τόσο στην πρόοδό τους σε επίπεδο γνώσεων, όσο και στην ολοκλήρωση της προσωπικότητάς τους. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από τη συνεχή παρακολούθηση των επιδόσεών τους, καθώς και την άμεση επαφή και καθοδήγησή τους από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας.

Πρωταρχικός στόχος του εκπαιδευτικού μας έργου είναι η συστηματική προετοιμασία των μαθητών μας για τη μετέπειτα πορεία τους στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Παράλληλα, βασικό μας προσανατολισμό αποτελεί η ανάδειξη βασικών αρχών και αξιών που θα συντελέσουν στην πνευματική καλλιέργεια των παιδιών μας και θα δημιουργήσουν αυριανούς πολίτες με ήθος και οράματα.