Προνηπιακή Αγωγή
Νηπιαγωγείο
Δημοτικό
Γυμνάσιο
Λύκειο

0
Χρόνια στην Εκπαίδευση
ΕΣΠΑ

Διαδικτυακή Ενημέρωση

Image

Τα  95 χρόνια εμπειρίας μας στον χώρο της εκπαίδευσης,  μάς έχουν διδάξει πως η σωστή  συνεργασία σχολείου και οικογένειας  αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της επιτυχημένης πορείας ενός μαθητή. Πρωταρχική μας μέριμνα αποτελεί η στήριξη του μαθητή σε όλους τους τομείς της σχολικής του ζωής, αλλά και η ενημέρωση των κηδεμόνων μέσα από μια εποικοδομητική και αρμονική συνεργασία.

Για τους λόγους αυτούς στο σχολείο μας λειτουργεί:

  • Ηλεκτρονική Πλατφόρμα μέσα από την οποία μαθητές και γονείς, με τον προσωπικό τους κωδικό, τροφοδοτούνται καθημερινά με τα διδακτικά καθήκοντα της επόμενης μέρας και με επιπλέον ενισχυτικό υλικό για την καλύτερη εμπέδωση της ύλης. Παράλληλα, οι γονείς μπορούν να έχουν ολοκληρωμένη εικόνα της προόδου του παιδιού τους, καθώς αναρτώνται για κάθε μαθητή ξεχωριστά, οι βαθμολογίες των γραπτών τους εξετάσεων αλλά και όλες οι προγραμματισμένες γραπτές δοκιμασίες και τα tests προσομοίωσης.

  • Ηλεκτρονικά μηνύματα ενημερώνουν τους γονείς για σημαντικά θέματα της σχολικής δραστηριότητας (εκπαιδευτικές επισκέψεις, μηνιαίες δραστηριότητες ανά τάξη, ανακοινώσεις, προσκλήσεις).

  • Συμβουλευτική Γονέων, μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους με τη Σχολική Ψυχολόγο, καθώς συμμεριζόμαστε απόλυτα τις καθημερινές ανησυχίες και τους ιδιαίτερους προβληματισμούς ενός γονέα για την ανατροφή και την πρόοδο του παιδιού του.