Προνηπιακή Αγωγή
Νηπιαγωγείο
Δημοτικό
Γυμνάσιο
Λύκειο

0
Χρόνια στην Εκπαίδευση
ΕΣΠΑ

ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Οι επιτυχίες του σχολείου μας στις πιστοποιήσεις ξένων γλωσσών ολοκληρώθηκαν με άριστα αποτελέσματα εξετάσεων αγγλικής γλώσσας! 98% ποσοστό επιτυχίας στα επίπεδα Β1 (Prelower), B2 (Lower), C1 (Advanced)! Θερμά συγχαρητήρια στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς μας!

Επιτυχόντες